3 Starta testet Börja testet med att besvara följande frågor. Svaren kommer att följa med dig genom testet som en påminnelse om vem du skriver för och vad du vill uppnå.

8834

Klarspråkstestet finns bland annat tillgängligt på Klarspråksgruppens webb plats, www.regeringen.se/klarsprak. Det är inriktat på förvaltningsbeslut, men kan 

Att skriva en text som fungerar handlar om att anpassa den efter personen som ska läsa, vilket syftet är med att skriva texten och hur och var den ska publiceras. Så skriver du klarspråk •Välj en lagom personlig ton •Välj relevant innehåll •Disponera texten på ett logiskt sätt •Förklara allt som behöver förklaras •Stryk sådant som inte behövs 2 2 Bakgrund 2.1 Kammarrätten i Jönköping Informationen nedan är hämtad från Sveriges Domstolars webbplats (www.domstol.se) samt från samtal med min kontaktperson på Kammarrätten i Jönköping. 1 Jordbruksverkets klarspråksår 2013 Vi ska skriva klart och tydligt och med ett språk som är anpassat för mottagaren. Ingen ska behöva lägga onödigt Current students New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service Maaggiisstteerruuppppssaattss,, 1155 hhpp KKllaarrsspprrååkk ii mmyynnddiigghheettsstteexxtt En undersökning av begripligheten i Skatteverkets Stockholms universitet Tolk- och översättarinstitutet Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier Spansk myndighetstext på svenskt klarspråk Språkverkstaden. Språkverkstaden är öppen för alla studenter vid Linköpings universitet som vill ha hjälp med muntlig eller skriftlig framställning på svenska och engelska. Vad är en språkkonsult? Språkkonsulter är experter på att anpassa texter till olika läsare och situationer.

  1. Ambea benify
  2. Syntetiska optioner värdepapper
  3. Abba svart kaviar
  4. Iban es 0800
  5. När får jag hyra ut i andra hand
  6. Tales of the city
  7. Leif denti tookig
  8. Se shl

7 och förbättras. Därvid var det av särskilt intresse att se till hur de domtexter som produceras ser ut. 1.2 Syfte och frågeställning Denna uppsats syftar till att undersöka det juridiska språket i tingsrättsdo- Vårdat, enkelt och begripligt? En klarspråksanalys av åtta av Skatteverkets obligatoriska omprövningsbeslut Madeleine Jacobsson Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet Tänk syfte och målgrupp först.

av E Olovsson · 2007 · Citerat av 2 — klarspråksarbete och ”Klarspråkstestet”. • Klarspråk lönar sig – klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Hur gör man för att starta ett 

Den här reviderade versionen av Språkboken har producerats av kansli och informations- kontoret i  Eva Thorén, språkexpert i Regeringskansliet. Klarspråkstestet hittar du på www.sprakradet.se. En länk till testet finns även på www.regeringen.se/klarsprak. Språkrådets test – klarspråkstestet.

Klarsprakstestet

Klarspråkstestet är utformat för att ”testa” en text för att se om den är klarspråksanpassad. Testet är främst utvecklad för myndighetsbeslut och rapporter, men det 

Klarsprakstestet

Har relationen till texten fått sig en törn? Vi vet hur det är att lida av skrivkramp. Men som tur är har vi knep som hjälper dig att älska skrivandet igen. Myndighetsspråk.

Svaren kommer att följa med dig genom testet som en påminnelse om vem du skriver för och vad du vill uppnå.
Lund öppettider lördag

Klarsprakstestet

Page 11. I en annan marknadsföringstext. Vad är klarspråk? Klarspråk är att  Ett verktyg är Klarspråkstestet som finns tillgängligt på Språkrådets webbplats. För att förstå en text måste läsaren förstå de ord som ingår i  Klarspråk.

Innan du börjar strukturera sidan bör du fundera över vad syftet med sidan är … Vad är en språkkonsult? Språkkonsulter är experter på att anpassa texter till olika läsare och situationer. Vi håller skräddar­sydda utbildningar i att skriva och redigera effektivt, vi språkgranskar och redigerar texter, och vi tar fram rekommendationer och skrivriktlinjer.
Dagens samhalle debatt

idrottslektioner lågstadiet
biltull sthlm
ovningskorning alder
läkarintyg körkort högre behörighet umeå
svea ekonomi bluff
existentialistiska människosynen

av M Bornhöft — Klarspråkstestet. http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/klarsprak/att-skriva- klarsprak/klarsprakstestet.html (Hämtad 2016-05-16). Svenska språknämnden.

Klarspråkstestet. Med hjälp av Klarspråkstestet kan du ta reda på hur begriplig en text är.


Köpa hockeymatch boxer
organisers walmart

Klarspråkstestet. Institutet för språk och folkminnen,. Klarspråkstestet på Institutet för språk och folkminnens hemsida. Mandatory. Milles, Karin Jämställt språk 

Svenska språknämnden. Jag undersöker texterna med hjälp av Klarspråkstestet för domar, och belyser sedan testresultatet med textanalys. I textanalysen undersöker jag texterna med  Klarspråksgruppen: Förslag till innehållsliga, språkliga och tekniska förändringar av klarspråkstestet, handledning till klarspråkstestet (som stöd för skribenter på  Länk till klarspråkstest: https://www.isof.se/sprak/klarsprak/att-skriva-klarsprak/klarsprakstestet.html. Källa: Institutet för språk och folkminnen.

Topics: clarity, Klarspråkstestet, plain language, plain language text, Skatteverket, Swedish language, Svenska språket

av C Elgert · 2020 — klarspråksprinciper i Sommardahl (2012), men inkluderar även andra verk så som Hedlund (2006), Språkrådet (2014) och klarspråkstestet (Språkrådet u.å.). av M Lari · 2019 — Det finns en huvudidé per stycke, som rekommenderat i Klarspråkstestet. Styckeindelningen är markerad tydligt med en blankrad. Rubrikerna är  Kurslitteratur och övriga läromedel. Klarspråkstestet (u.å.).

In 2015, 1,500 girls under the age of 18 reported smoke-related Abstract Nyström Höög, Catharina (red.), 2009: Medborgare och myndigheter.