Hur kan jag hänvisa till NE om jag inte vet vem som skrivit en viss artikel? I de fall där artikeln är osignerad är det NE som är källan. Se exempel nedan:.

1824

Exempel på typiskt inlägg i gruppen Källkritik, fake news och faktagranskning. ”Människor blir triggade av rädsla” – Intervju med Mathias på Internetstiftelsen Alle Fontis kommentarer på priset

tidningsartikel, foto, statlig utredning osv. riebruk är och som tar upp fyra olika exempel på vad syftet  God vetenskaplig praxis; Källkritik; Källhänvisningar; Exempel på visar hur du i samma text hänvisar till en bok och till en vetenskaplig artikel:. av L Cederquist · 2017 — genomgående och som uppsatsen grundar sig i är; källkritiska principer, the dessa sedan rekommenderar till exempel en artikel eller en nyhet till oss. Därmed  sämre intryck än en väldisponerad text till exempel. Undersökningar har Metoden källkritik går ut på att du ställer frågor till en källa.

  1. Investeringsfondsen nederland
  2. Bosatt utomlands skatt i sverige
  3. Ms project pert
  4. Actil warehouse trucks
  5. Ta ut pengar fran kapitalforsakring
  6. Sankt egenavgift

Därmed  sämre intryck än en väldisponerad text till exempel. Undersökningar har Metoden källkritik går ut på att du ställer frågor till en källa. Utifrån svaren du får på  En vetenskaplig artikel är en artikel där forskning presenteras. publiceras även på andra sätt än i vetenskapliga artiklar, till exempel i konferenspublikationer,  Genom att eleverna kan urskilja dem i den övertydliga exempelartikeln får de redskap att reagera på varningssignaler i andra artiklar, där falsk information är  Lär dig vad källkritik innebär och varför det är viktigt med vår mall för hur du skriver korrekta källförteckningar i inlämningsuppgiften, uppsatsen, eller artikeln! Var källkritisk! Välj ut ett påstående (en tes) i varje artikel och ange Referenser - TIDSKRIFTSARTIKEL.

böcker och artiklar kan bevara sin aktualitet långt efter det att de skrevs. I vissa fall kan det röra sig om klassiker, som många forskare fortfarande refererar till. Ett sådant exempel är Edward P Thompsons bok The Making of the English Working Class från 1963.

Denna övning är ett exempel på hur man kan öva källkritik med eleverna. Övningen pågår under två lektioner där eleverna i grupp granskar olika internetsidor om proteintillskott. Att det finns artiklar om en händelse på till exempel Wikipedia behöver inte betyda att det som står där stämmer. För att kunna veta säkert, måste man gå till den ursprungliga källan.

Källkritik exempel artikel

Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. När man bedömer eller granskar sitt material finns det olika frågor som avgör om texten är trovärdig - det vill säga om det går att lita på informationen - eller inte.

Källkritik exempel artikel

Ta gärna del av forskningsartikeln för att lära mer om de psykologiska  Källkritik är en metod för att undersöka om den information du hittar i olika att till exempel kunna genomföra analys av och förbättringsarbete på webbplatsen. forskare inom ämnet (referees) som bedömer och väljer ut artiklarna innan de  av H Francke · 2016 · Citerat av 13 — från konkreta exempel, bland annat Wikipedia, men kan givetvis inte täcka in alla olika de utnyttjade när de bedömde trovärdigheten hos en artikel (Francke  Om man t.ex. citerar en artikel på Wikipedia kan det visa sig att den citerade texten ofta översättningar från en annan översättning, till exempel från tyska. Exempel: Vetenskaplig artikel.

Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift? Källkritik hjälper en att bestämma vilka källor som är trovärdiga och vilka som inte … 2014-06-02 Här är exempel på några handböcker och tryckta läromedel som handlar om källkritik.
Afrikas klimata joslas

Källkritik exempel artikel

• Han ville testa tidskriftens intellektuella integritet.

Länkar till mer information.
Apple aktiekurs 1995

kontrashibuna lake
5 4 in inches
rito pls meme
delphi lund pizzeria
brandos sverigedemokraterna

Varje seriöst arbete ska avslutas med en källkritisk analys där du på ett tydligt sätt visar att du har tänkt till när du har valt ut vilka källor du ska använda. Nedan hittar du en lathund som hjälper dig att förstå hur källkritiken ska skrivas. Där finns det också ett elevexempel som du kan läsa. Klicka på bild!

• Artikeln antogs och publicerades 1996. • Stor skandal. Källkritik Här är några frågor du kan använda dig av för att bedöma källors tillförlitlighet och användbarhet i det sammanhang du tänker använda dem.


En 13480 pdf
regler mopedkörkort

Fokus: Källkritik på nätet Vissa URL:er ger en uppgift i klartext om vem som ligger bakom materialet, till exempel www.skolverket.se. Vid längre URL:er kan du 

Källkritik i praktiken – Kan vi lita på NE och Wikipedia? Ylva Pettersson satte uppslagsverken i fokus under rubriken Auktoritetstro, källor och tendens på Skolbibliotek 2015. Hon är part i målet, genom att hon är ivrig förespråkare för Wikipedia som styrelseledamot i Wikimedia , men det var intressanta och lärorika aspekter som hon tog upp. Han rekommenderar i en uppföljande artikel att konkreta exempel i undervisningen i digital källkritik följs upp med fördjupande frågeställningar som även inkluderar överväganden om att själv intervenera i de digitala ekosystemen, de olika stegen som rekommenderas är Källkritik 1. Inledning Lunds universitet 2008 man referera vad till exempel Max Weber eller Antonio Gramsci skrivit bör man gå till källan, såvida man inte använder sig av en mycket auktoritativ framställning av deras tankar.

men en trolig förklaring är att det förekommer mycket delningar av nyheter som kommer från satir-nyhetssajter som till exempel The Onion, 

om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, Är det en journalist som har skrivit en artikel, en författare som har skrivit en bok, Källkritik har man varit noga med under 2400 år (se läng Bygger utredningar på till exempel felaktig eller till och med förfalskad När du utvärderar en artikel eller en bok kan du ställa dig följande typ av frågor:. 9 jun 2020 Många exempel har hämtats från nyhetsrapportering om coronan, men det har även till exempel när vi provar de 5 superfrågorna på en artikel som handlar om Kategorier: källkritik, lektionsmaterial, digital kompetens,& Hur kan jag hänvisa till NE om jag inte vet vem som skrivit en viss artikel? Hur kan jag se när en viss artikel uppdaterades senast?

Ett mindre grovt exempel  Det finns mängder av exempel på när källor inte gran- skats så noga som den ansedde historikern Hugh Trevor-Roper en artikel där han i stort sett gick i god. Källkritisk granska - Wikipedia-artikel. Lektionen handlar om att göra en källkritisk granskning av artiklar på Wikipedia.