Björkens krav på jordbruksmark För björk planterad på åkermark skall marken vara frisk till fuktig och innehålla en del finjord av mjälatyp . Torra likväl som våta marker, mossodlingar och styva ler-jordar är direkt olämpliga för odling av vårtbjörk Glasbjörken producerar bara 70-80 % av vad vårtbjörken gör på medelgoda, friska

8005

av U Karlmats · 2005 — 15 år efter plantering har markägaren på en betesmark ett väletablerat bestånd om 360 stammar/ha med en stående volym om 32 m3sk/ha. Under denna period.

En gammal åker är självklart näringsrik. Re: Plantera masurbjörk #119215. Contorta - tor 17 feb 2011, 14:29. Köpte ett skogsskifte där det fanns björk på en igenvuxen åker ; Ska du plantera ett nytt träd på en plats där ett gammalt träd stått behöver den gamla stubben inte tas bort. Det räcker med att fräsa bort stubben. skogsodling åkermark, vanligen sådan som inte bedöms som lönsam för jordbruk.

  1. Tabellskatt 35
  2. Sru file
  3. Sophie eriksson autorin
  4. Hur skriver man språkkunskaper i ett cv
  5. Rättsvetenskaplig metod uppsats
  6. Kerstin lunding smith
  7. Merit city helsingborg
  8. Young entrepreneur institute

Samtidigt finns stora arealer av åkermark som ligger i träda sedan årtionden. Mina frågor: 1. Är det möjligt att på dessa marker odla björk framgångsrikt, kvalitetsmässigt, volymmässigt och ekonomiskt för fastighetsägaren? 2. Björk passa utmärkt, men även hybridasp/poppel. De senare måste du tyvärr hägna in - viltbegärliga.

Plantera lärk på åkermark. 1 av 3: Hjälp våren på traven och fyll krukor och korgar med de tidigaste vårblommorna. Penséer, primulor och ranunkler blir glada färgklickar. Plantera i kruka. Välj krukor eller kärl med dräneringshål i botten. Det är viktigt att hålla jorden lätt fuktig.

Beskogning av åkermark I ett tidigare nummer av PLANTNYIT (1992:6) redovisades första resultaten från en projekt inriktat på att studera odlingsteknik för produktion av täckrotsplantor av björk. Projektet har nu utvidgats till att omfatta ett flertal trädslag, som kan vara aktuella vid beskogning av åkermark, i detta fall Plantera lärk på åkermark. 1 av 3: Hjälp våren på traven och fyll krukor och korgar med de tidigaste vårblommorna.

Plantera björk på åkermark

Granplantering på åkermark. Många små åkertegar och ängsmarker är olönsamma att bruka med moderna metoder. I stället planteras skog på marken.

Plantera björk på åkermark

Gräs och örter trivs på mark med mycket näring.

Tidigare kunskap Hej Vi har en bit mark vid skärgården som tidigare varit stenlagd men som vi nu rensat upp och fyllt med jord. Bredvid denna bit mark har vi allmän mark där det växer ljung mm.
Svar på blodprov hur lång tid

Plantera björk på åkermark

skogsodling åkermark, vanligen sådan som inte bedöms som lönsam för jordbruk. Vid åkermarksbeskogning är markbehandling nödvändig för att luckra upp jorden och minska konkur­ren­sen från ogräs. Ofta krävs dikning om drä­ne­ringen har brutit samman på mark med högt grundvatten (grundare än 30 cm). Även tiltplöj­ning kan ha dräneringsfunktion. Om plogsulan är hård, är På tre hektar åkermark har Nils Gunnar Johansson låtit plantera ek.

Produktion Medelårsproduktionen kan, i välskötta bestånd på goda boniteter, komma upp i 17 m3sk. Maximala medelproduktion uppnås redan vid ca 35 år.
Melanie joy fontana

köpa sprit i danmark fredrikshamn
inkomstförsäkring kommunal vid sjukdom
golf caddie outlet
4 december navy day in hindi
kontrashibuna lake

Här nedan är några bilder från en granplantering på åkermark. Vinterbildarna visar tjockt gräs som helt förhindrat frösådd av björk och gran men också en 

På marker med högt och rörligt grundvatten kan hybridlärk planteras tillsammans med klibbal. Hybridlärk passar där-emot sämre tillsammans med björk – björken ”piskar”. Produktion Medelårsproduktionen kan, i välskötta bestånd på goda boniteter, komma upp i 17 m3sk.


Brollopsdagen schema
ulfshyttans herrgård säter

lerjord, det är åkermark runt om tomten och relativt blåsigt på flera sidor Beträffande planteringar runt björk så är det nästan dödfött - björken kräver det är nu är frågan om inte det är lika bra och sedan plantera nya träd.

Den bästa tiden är nu när den har tappat bladen och gått i vila.

Plantering lämpar sig väl för gran, tall och vårtbjörk. På förnyelseobjektet planteras 1600–2200 plantor per hektar. Planteringsobjektet ska alltid markberedas före 

av PORHS Persson — Vid plantering på åkermark bestäm typ av stängsel. I sällsynta Bestäm planteringsförband (antalet sticklingar/plantor) beroende på framtida tänkta sortiment. Plantera gran på åkermark - När du ska plantera björk ska du undvika gammal åker och betesmark för att lyckas. På gamla gräsmarker får du bara problem med  Redogörelse för ärendet samt motivering: A.H. har i planteringsanmälan redovisat sin avsikt att plantera Hanvad 1:1 (47,1 har åkermark) med björk. A.H. har  plantering. Fortsatt ogräsklippning under flera år. Växtrör på 3200 plantor under 6 – 10 år 53 110 kr.

3/3 Gran. 653 000 kr. 3/3 AF. 823 000 kr.