Grundlärarutbildningen ges med tre inriktningar: inriktning mot arbete i fritidshem, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6. Utbildningens syfte är att den studerande genom teoretiska och erfarenhetsbaserade

1862

Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i fritidshem och inspirera barn i yngre skolåldern att utforska, lära och erövra nya intressen tillsammans med andra i fritidshemmets verksamhet. Utbildning inom denna inriktning ger dig behörighet att undervisa i fritidshem och i grundskolans årskurs 1–6 i ämnet bild.

Fritidshemspedagogik I: Lära i och om fritidshem (UE2102), 15 hp (Moment II, 7,5 hp) Termin 2 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem 180 högskolepoäng, Heltid 100% Grattis till din plats på Högskolan i Borås och att du har valt att utbilda … Utbildningen leder till en grund­lärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem. Efter utbild­ningen kan du arbeta som grund­lärare i fritidshem. Du får också behörighet i att undervisa i bild, idrott och hälsa eller musik i förskola och års­kurserna 1-6, förutsatt att ämnet ingår i din examen. Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem.

  1. Www inkvartering scb se
  2. Mii fruits basket
  3. Registrere testamente
  4. Snygga mallar word

Som lärare i fritidshem och musik arbetar du med elever mellan 6 – 12 år. Uppdraget är att skapa en meningsfull fritid för elever som utmanar och stimulerar till lärande och barns musikaliska utveckling. Skolorna saknar behöriga grundlärare mot fritidshem, det betyder en god arbetsmarknad för dig. Genom vår interkulturella profil får du den kunskap som efterfrågas i våra skolor.

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fri-tidshem I denna del finns de förutsättningar och specifika motiv Göteborgs universitet åberopar i ansö-kan om examenstillstånd för grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem. Här be-skrivs utbildningsmiljön, utbildningens uppläggning och en preliminär utbildningsplan.

Fritidshemmet är en pedagogisk verksamhet inom skolväsendet för elever mellan 6-13 år. I uppdraget ingår att erbjuda en meningsfull och stimulerande utbildning.

Grundlararutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem

"Barnen är det bästa med utbildningen" Leken är livsviktig – det insåg Fanny Vermandis när hon läste grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem. Numera tillbringar hon dagarna tillsammans med barnen på Vikingaskolans fritidshem, och beskriver en tillvaro fylld med guldstunder.

Grundlararutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem

Ta chansen att jobba tre dagar och studera två dagar i veckan genom att söka vår arbetsintegrerade lärarutbildning mot fritidshem. Programmet ges hösten 2021. Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem översatt till Degree of Bachelor of Arts in Primary Education - Extended School. Efter utbildningen. Efter att du slutfört din utbildning och erhållit ditt examensbevis ansöker du om lärarlegitimation och behörighet hos Skolverket.

Programmet består av studier inom det fritidspedagogiska området. Du som arbetar eller har arbetat inom fritidshem – här finns möjligheten för dig att bli behörig grundlärare mot fritidshem! Utbildningen ges delvis på distans med en obligatorisk campusdag i veckan. Programmet relaterar till dina och dina kurskamraters yrkeserfarenheter och genom vår interkulturella profil får du en viktig kunskap som efterfrågas i dagens skola. Observera i samband Grundlärarutbildningen ges med tre inriktningar: inriktning mot arbete i fritidshem, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6. Utbildningens syfte är att den studerande genom teoretiska och erfarenhetsbaserade Detta är inriktningen för dig som vill arbeta som lärare med barns identitetsutveckling och sociala utveckling i den yngre skolåldern i fritidshem och skola. Barn spenderar en stor del av dagen i skola och fritidshem.
Matte 4 origo lösningar

Grundlararutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem

Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, arbetsintegrerad – vad ingår?

Utbildningen ges delvis på distans med en obligatorisk campusdag i veckan.
Doctoral student vs candidate

hur mycket far jag lana privatlan
öresunds golfklubb restaurang
luleå kommun lov
define neet
försäkring fastighetsägare
psykologisk utredning särskola
formativt omdöme

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem 180 högskolepoäng, Heltid 100% Grattis till din plats på Högskolan i Borås och att du har valt att utbilda …

Sammanfattning Högskolan Kristianstad Program (grundnivå) Kristianstad. 180 hp. Heltid Det finns inga recensioner för Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Skriv en recension. Jobb & Lön. Grundlärare på Fritidshem.


Cvr nr vat no
emilia bergoglio blog

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och Som lärare i fritidshem och i ämnet bild & form arbetar du med elever mellan 6 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem är en professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksamhet som lärare i fritidshem och i ett praktiskt-estetiskt ämne i grundskolan år 1-6. 3. Förkunskapskrav Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem erbjuds i två varianter, en Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Mittuniversitetet Årskurs 4-6 är en spännande och händelserik tid som har stor betydelse för barnens identitets- och sociala utveckling. Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Teacher Education Programme for Work in School Leisure-Time Centre 180 högskolepoäng Ladokkod: LGGFR Version: 5.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Utbildningsutskottet 2014-06-17 Gäller från: HT 2014 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas Uppstart Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem via Zoom.Mer information får du från Högskolan i Borås. Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem : VFU, vecka 16: 2020-11-11 : Tis: 20 Apr: 08:00-17:00 : Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem : VFU, vecka 16: 2021-01-14 : Ons: 21 Apr: 08 Grundlärarutbildningen vid Linköpings universitet är en akademisk professionsutbildning.

Grundlärarutbildningen ges med tre inriktningar: inriktning mot arbete i fritidshem, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6. Utbildningens syfte är att den studerande genom teoretiska och erfarenhetsbaserade

Verksamhetsförlagd utbildning VFU I, grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem (UB05VZ), 2,5 hp. Teorier om lärande och individens utveckling (DIG01K), 7,5 hp Utbildningsvetenskaplig kärna. Ges vid Institutionen för pedagogik och didaktik.

Vill du arbeta med barn i åldrarna 6-13 år och utveckla verksamheten i fritidshem, är denna inriktning för dig.